“Dumnezeu… celor smeriţi le dă har.” (1 Petru 5:5)