“Tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii.” (Luca 6:23)