„Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui” (Luca 12:15).