“Orice iuțime, orice mânie… să piară din mijlocul vostru” (Efeseni 4:31)