“El Și-a arătat căile Sale lui Moise” (Psalmul 103:7)