“Cine este Isus?
* În chimie,*
A transformat apa în vin.Ioan 2: 6-10Ioan 4:46
* În biologie, *
El s-a născut fără concepția obișnuită.Isaia 7:14Luca 1: 26-37
* În fizică, *
El a dezaprobat legea gravitației când S-a înălțat la cer.Marcu 16:19
* În economie, *
El a dezaprobat legea reducerii randamentului alimentând 5000 de oameni cu doi pești și 5 pâini;Matei 14:19Ioan 6:13
* În medicină, *
El a vindecat bolnavii și orbii fără administrarea unei singure doze de medicament;Matei 15:30Marcu 1:34
*In istorie,*
El este începutul și sfârșitul;Ioan 1: 1-5Apocalipsa 22:13Apocalipsa 21: 6
* În guvern, *
El a spus că El va fi numit Minunat Consilier, Prințul Păcii;Isaia 9: 6-7
* În religie, *
El a spus că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El.Ioan 14: 4-6
* Cine este El?El este Isus!Cel mai mare om din istorie.Isus nu avea servitori, totuși l-au numit Stăpân.Nu a avut nici un grad,totuși l-au numit Învățătorule.Nu a avut nici un medicament, totuși l-au numit vindecător.Nu avea o armată, totuși împărații s-au temut de El.El nu a câștigat bătălii militare, totuși El a cucerit lumea.El nu a săvârșit nicio crimă, totuși L-au răstignit.A fost îngropat într-un mormânt, totuși El trăiește astăzi.Mă simt onorata să slujesc unui astfel de lider care ne iubește.
Spuneți oamenilor despre El astăzi!!”