“Cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut” (Proverbele 22:7)