“Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8:36)