“Fiecare să dea întâietate altuia.” (Romani 12:10)