„Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului” (Romani 8:5)