„Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre…” (Romani 12:2).