„Dumnezeu… cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi” (Romani 4:17).