“Toți sunteți una în Hristos Isus.” (Galateni 3:28)