“Fiecare din voi să se uite… la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)