“Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi” (Filipeni 1:6)