„Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți” (1 Tesaloniceni 5:12)