„Vai de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.” (Apocalipsa 12:12).

Acest pasaj din Apocalipsa ne spune că Satana a declarat război total contra poporului lui Dumnezeu. De asemenea menționează că diavolul are un termen limită pentru a-și face lucrarea: pentru că el știe că mai are un timp scurt.

În calitate de urmași ai lui Isus Hristos, trebuie în mod constant să fim conștienți că diavolul este la lucru pentru a ne distruge. De aceea Pavel spune că noi avem nevoie să știm cât de mult posibil despre tacticile dușmanului și planurile lui: „ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11)

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Asta nu înseamnă că diavolul planează undeva în cosmos  dând comenzi oștirilor sale demonice. Cunoaștem că Satana a fost aruncat pe pământ când Hristos l-a învins pe cruce. Astfel, împărăția diavolului este limitată la aici și acum (vezi Apocalipsa 12:12).

Unii creștini cred că Satana este omnipotent (posedând toată puterea), dar el a fost înfrânt de către Isus și dezbrăcat de toată autoritatea. Și Satana nu este omniștient (el nu poate citi mințile), nici nu este omniprezent. El nu poate fi prezent oriunde în același timp.

Dar Satana are căpetenii și domnii staționate pe întreaga suprafață a pământului și aceste armate de demoni îl alimentează cu informații la orice oră din zi și din noapte. Ei aud când te rogi și ei văd ascultarea ta de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce stârnește mânia Satanei împotriva ta!

Când Cuvântul spune că diavolul are numai puțin timp, nu se referă la timpul pe care îl are înaintea revenirii lui Hristos. Este vorba de termene finale care se repetă, o serie de termene limitate pe care le are la dispoziție în care el să își îndeplinească lucrarea și să poarte războiul împotriva sfinților lui Dumnezeu.

Devoțional AlfaOmega

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *