“Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre…” (Romani 12:2)