Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! 1Cronici 16:11