Problemă gravă, despre care se discută mai puțin, repetată în toate epistolele lui Pavel.
PIZMA in DEX 1) Sentiment de nemulțumire egoistă provocat de situația cuiva în societate sau de calitățile cuiva; invidie; ciudă. 2) Sentiment de animozitate ascunsă (față de cineva); pică; ranchiună. /pizmaSursa : NODEXanimozitate, discordie, dușmănie, învrăjbire, ostilitate, pornire, ură, vrajbă, vrăjmășie, zâzanie.Sursa : sinonime
Pizma este gravă, pentru că:- te faci să faci din fratele tău um vrăjmaș, te pui în competiție cu el;- devine motivația ta în acțiuni; râvna și zelul tău se grăbesc la acțiune ca să arăți altora că ești mai grozav;
“Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări.” (2 Corinteni 12:20)
Cum arată pizma în biserică?- bârfeli;- nemulțumire față de succesul altora;- continuu ne uităm la neajunsurile celuilalt, pomenim tot ce este rău și nu vedem ce este rău;- certuri pe motiv de diferențe de opinie;- vorbirile de rău;- îngâmfările – ajungi să te crezi mai grozav decât celălalt;
PIZMA TE POATE MOTIVA LA LUCRURI BUNE, DAR ACEASTA NU ESTE O MOTIVAȚIE CURATĂ.
“Cine dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi și să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească , drăcească. Căci, acolo unde este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 3:13‭-‬17)
Dacă motivația ta pentru ceea ce faci este pizma amară și duhul de ceartă, atunci tu încerci să minți pe Duhul Sfânt. Aceasta se întâmplă atunci când faci binele, dar din ură, mânie, pizmă. Intenția contează înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă intenția. Amintiți-vă de Anania și Safira.
Când este pizmă și duh de ceartă, neapărat apar tulburări și tot felul de fapte rele.
DE CE ESTE O PROBLEMĂ SĂ FACI LUCRURI BUNE MOTIVAT, MIȘCAT DE GELOZIE?
“Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat și sunteţi osândiţi de Lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate.” (Iacov 2:8‭-‬10)
“Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie” (1 Corinteni 13:4)
DACĂ AI PIZMĂ ÎN INIMĂ, ÎNSEAMNĂ CĂ NU AI DRAGOSTE DE APROAPELE ȘI TE FACI ASTFEL VINOVAT DE CĂLCAREA LEGII.
Pizma atacă inima celui ce pizmuiește. Suntem mai tentați să veghem asupra faptelor noastre, dar mai puțin asupra atitudinilor inimii noastre. Pizma este o ciupercă care poate crește pe neobservate, atunci când te crezi foarte neprihănit și pe dinafară toate arată bine.
Dacă nu ne cercetăm inima noastră, ciuperca aceasta poate crește până deja devine vizibilă și ajunge foarte greu de luptat cu ea.
Păcatul bate la ușă, dar noi trebuie să-l stăpânim. Ca să nu lăsăm firea să lucreze în noi, trebuie să lăsăm Duhul să lucreze în noi. În stare de mijloc nu este bine.
Bucură-te de reușitele fratelui. Caută pacea în relații. Continuă să procedezi cu bunătate, răbdare și facere de bine.
“Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii.” (Galateni 5:26)
Trebuie să umblăm după slava lui Dumnezeu, nu după slavă deșartă. Altfel, sfârșitul poate fi tragic.
Să veghem la inima noastră în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Să aplicăm Cuvântul Domnului, nu doar să-L studiem.


David Filat, lider de tineret

Biserica Buna Vestire Chișinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *