“Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.” (Galateni 2:20)