Apoi, am mai văzut în ea pe uriaşi, faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.
(Numeri 13:33)