„Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti…” (Romani 12:19)