„Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii…” (Matei 6:5)