“… să fie asemenea chipului Fiului Său.” Romani 8:29