Ei vor vedea faţa Lui… si vor împărăţi în vecii vecilor Apocalipsa 22:4-5