“Îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 13:43)