“De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie.” (Evrei 3:7-8)
 
“Să rămânem tari în mărturisirea noastră [de credință].” (Evrei 4:14)
 
A ne ține tare de credința noastră este crucial, pentru că păcatul care ne împietrește cel mai mult este necredința. Israel și-a împietrit inima „în ziua răzvrătirii… în pustie” (Evrei 3:8). Aceasta a avut loc în timpul de încercare al lui Israel, atunci când încercări ca de foc au venit peste ei. Pe durata acelor vremuri dificile, promisiunile lui Dumnezeu părea că dădeau greș. Iar când se părea că Domnul nu le mai asculta strigătele, ei s-au mâniat pe El.
 
Ceva similar s-a întâmplat cu mulți creștini din această generație. Am vorbit cu credincioși care erau la un moment dat zeloși, dar care acum au inimi împietrite. Aceștia sunt oameni care odată au umblat cu credincioșie cu Domnul. Au crezut Cuvântul Lui, și-au întemeiat viețile pe adevărul biblic și eraupasionați pentru Isus. Apoi a venit o criză; au strigat la Dumnezeu la vremea lor de nevoie disperată, dar rugăciunile lor nu au fost ascultate atunci când și-au programat ei. Plini de mânie, L-au acuzat pe Dumnezeu: „M-ai dezamăgit!” Astăzi acești oameni nu vor să audă un cuvânt pe care îl rostesc.
 
Alții sunt îndepărtați de asocieri cu prieteni neevlavioși. Harul lui Dumnezeu încă este disponibil pentru ei, mila Lui este extinsă, dar cu timpul, plăcerile păcatului i-au împietrit.
 
Dumnezeu să ne ajute în aceste vremuri incerte „să avem grijă” ca nu cumva să ni se împietrească inima în ziua încercării noastre. Este posibil să crezi că tu nu îți vei putea împietri inima niciodată. Însă momente grele și încercările sunt garantate tuturor celor care Îl urmează pe Isus; nimeni nu este scutit. De aceea, „astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (Evrei 4:7-8).
 
Acum este timpul să te împaci cu Dumnezeu pentru că generația de astăzi și-a pierdut frica de El.
 
Devotional AlfaOmega

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *