Iertare

Fiecare dintre noi ne bucurăm atunci când primim iertare, dar atunci când trebuie să oferim iertarea, mai ales atunci când am fost profund răniți, parcă lucrurile stau diferit. Aceasta implică sentimente profunde. Adesea, decidem că cei ce ne-au rănit trebuie să sufere pentru durerea ce ne-au cauzat-o, iar noi întârziem să le oferim iertarea ani sau chiar zeci de ani, iar, uneori, ajungem să nu le-o mai oferim niciodată. Plătim cu aceeași monedă. În loc să iertăm, uneori, când suferim, ne dorim ca persoana, care ne cauzează suferința, să sufere la fel de mult ca și noi, însă Biblia ne oferă o altă perspectivă: „Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: «Răzbunarea este a Mea. Eu voi răsplăti», zice Domnul”. (Romani 12:19)

Oferind iertare

Deși noi avem impresia că iertându-i pe alții este spre avantajul lor, în realitate, noi suntem cei care, de fapt, beneficiem de bucurii de pe urma iertării oferite. Neiertarea produce mânie, iar mânia, la rândul ei, poate duce la depresie. Când alegi să-i ierți pe cei ce ți-au greșit, de fapt, tu îți oferi un cadou. După ce ai decis să ierți, poți să mergi mai departe cu viața ta în loc să stagnezi în durerea produsă și resentimente. Mai mult decât atât, iertând, arăți că tu ai un Dumnezeu iertător. „Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl Vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Da dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl Vostru nu vă va ierta greșelile voastre” (Matei 6:14, 15). Versetele biblice ne amintesc mereu să renunțăm la orgolii, să iertăm mai des: „Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi” (Coloseni 3:13) și să fim mai îngăduitori cu aproapele nostru: „Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4:32).

Cerând iertare

Este foarte ușor să indentificăm păcatul în viața altora, dar pe al nostru să nu-l vedem. Mândria ne stă în cale și adesea reușim să găsim scuze pentru acțiunile noastre. Biblia ne învață că păcatul nemărturisit și neiertarea blochează relația noastră personală cu Dumnezeu: „Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul” (Matei 5:23,24). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Și totodată, el spune că „dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara” (2 Cronici 7:14).
Dincolo de acestea, există câteva verste biblice despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, demne de a fi citite și luate în considerare de către noi toți. Acestea ne aduc la cunoștință de fiecare dată că „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său”(Efeseni 1:7 ) și că „La Domnul Dumnezeul nostru însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit” ! (Daniel 9:9), mărindu-l și întărindu-ne nouă credința „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă” (Psalmul 86:5).

2 Replies to “Versete biblice despre a primi și a oferi iertare”

    1. Noi de la noi putere nu putem face asta. Este adevărat! Însă copiilor Săi Dumnezeu, ne învață Cuvântul Său, că a turnat dragoste în inimile lor și așa unii oameni reușesc să ierte lucruri peste care mulți oameni nu ar putea trece. În acelaș timp, consider că în general viața unui om este o călătorie pe acest pământ iar pentru creștini este la fel…ba chiar mai interesantă! O călătorie prin care înveți, te dezvolți fie din cărți, fie prin experiențele altor oameni, fie prin experiențele personale. Dacă umpli cu Dumnezeu azi înveți să ierți puțin, mâine un pic mai mult. Era o zicală: când nu mai poți, mai poți puțin.

      Domnul să ne ajute să semănăm cu El tot mai mult!

      Mulțumim frumos pentru gânduri!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *