„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, fața bine, credincioșia” (Galateni 5:22).